Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Nie będzie OZŻ... a i PZŻ także - prostowania ciąg dalszy

Poprzednia wiadomość o nieaktualnych informacjach na stronie Warmińsko-Mazurskiego OZŻ okazała się być nie jedyną tego rodzaju. Znaleziono jeszcze dwa inne okręgi, które zamieściły podobne informacje. Jeden z nich do dziś wymaga od organizatorów szkolenia płatnej rejestracji kursów. Ale właściwie nie powinno to nikogo dziwić, bo skoro sama centrala...

Poniżej skierowane przez nasze stowarzyszenie do PZŻ, krakowskiego i kujawsko pomorskiego OZŻ pisma.

Prosimy o sygnalizowanie o "znaleziskach" podobnego rodzaju - będziemy interweniować

Warszawa, 2007-11-07

Polski Związek Żeglarski

00-791 Warszawa

ul. Chocimska 14

Szanowni Państwo

Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Żeglarskiego „Samoster” ze zdumieniem stwierdzili, że na stronie internetowej Polskiego Związku Żeglarskiego, pod adresem: www.pya.org.pl/pzz/page.php?action=121 jest opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997r. poz. 729).

Powyższa informacja od ponad roku jest nieaktualna, bowiem od dnia 24.06.2006r obowiązuje Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 09.06.2006 w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. nr 105 z dnia 24.06.2006r. poz.712).

Publikowanie takich informacji za pośrednictwem dostępnego powszechnie medium, jaki jest internet, ponad rok po zmianie regulacji prawnych świadczy o lekceważeniu obowiązków wynikających z umocowania PZŻ jako wykonawcy zleconych zadań administracyjnych nałożonych ustawowo.

Niniejszym wzywam do usunięcia wyżej opisanych informacji ze strony internetowej Polskiego Związku Żeglarskiego.

z poważaniem

Andrzej Kapłan

Prezes Stowarzyszenia Żeglarskiego"Samoster"

Warszawa, 2007-11-07

Krakowski Okręgowy Związek Żeglarski

30-709 Kraków

ul. Stoczniowców 1

Szanowni Państwo

Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Żeglarskiego „Samoster” ze zdumieniem stwierdzili, że na stronie internetowej Krakowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, pod adresem: http://www.kozz.krakow.pl/faq.htm w zakładce FAQ znajduje się informacja „Jak zorganizować kurs żeglarski”, a w niej stwierdzenie:

„Aby zorganizować kurs żeglarski należy zgłosić go do KOZŻ. Zgłoszenia należy dokonać na odpowiednim formularzu, który można otrzymać w Biurze lub wydrukować ze strony PZŻ. Zgłoszenie kursu jest płatne:

- dla członków KOZŻ 150zł

- dla instytucji nie zrzeszonych i organizatorów prywatnych 250zł.”

Powyższa informacja, podana w formie nakazowej (kurs żeglarski należy zgłosić do KOZŻ) jest fałszywa, bowiem brak jest podstaw prawnych do pobierania opłat za zgłoszenie szkolenia do okręgowych związków żeglarskich.

Publikowanie takich informacji za pośrednictwem dostępnego powszechnie medium, jaki jest Internet, nosi znamiona świadomego wprowadzenia w błąd w celu uzyskania korzyści majątkowej (art. 286 §1 Kodeksu Karnego).

Niniejszym wzywam do usunięcia wyżej opisanej informacji ze strony internetowej Krakowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego i jednocześnie uprzejmie informuję, że brak reakcji na nasze pismo spowoduje skierowanie przez Stowarzyszenie Żeglarskie „Samoster” powiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwej terytorialnie prokuratury.

z poważaniem

Andrzej Kapłan

Prezes Stowarzyszenia Żeglarskiego "Samoster"

Warszawa, 2007-11-07

Kujawsko - Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski

ul. Żupy 2

85-026 Bydgoszcz

Szanowni Państwo

Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Żeglarskiego „Samoster” ze zdumieniem stwierdzili, że na stronie internetowej Warmińsko - Mazurskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, pod adresem: http://www.kpozzbyd.org.pl/frame.php?name=Kpozz&file=max&func=rejestracja_jachtow znajduje się „WYCIĄG Z INSTRUKCJI W SPRAWIE REJESTRACJI JACHTÓW” zatwierdzony Uchwałą Zarządu KPOZŻ z dnia 26 marca 2007 r.

Powyższa informacja, zgodnie z obecnym stanem prawnym jest nieprawdziwa, bowiem nie uwzględnia nowelizacji Ustawy o żegludze śródlądowej: Ustawa z dnia 11 maja 2007 roku o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, opublikowana dnia 09.07.2007 w Dzienniku Ustaw Nr 123 poz. 846, która weszła w życie z dniem 24.07.2007r. Ponadto uprzejmie informuję, że zapisy ustawy nie przewidują wykonywania czynności przeglądowo-rejestracyjnych przez organizacje inne niż Polski Związek Żeglarski. Jako zarejestrowane stowarzyszenie K-POZŻ jest oddzielną organizacją, która choć należy do PZZ, nie jest jednakże uprawniona w myśl zapisów ustawowych do wykonywania omawianych czynności.

Publikowanie takich informacji za pośrednictwem dostępnego powszechnie medium, jaki jest Internet, niemal 4 miesiące po zmianie regulacji prawnych nosi znamiona świadomego wprowadzenia w błąd w celu uzyskania korzyści majątkowej (art. 286 §1 Kodeksu Karnego).

Niniejszym wzywam do usunięcia wyżej opisanych kłamliwych informacji ze strony internetowej Kujawsko - Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego i jednocześnie uprzejmie informuję, że brak reakcji na nasze pismo spowoduje skierowanie przez Stowarzyszenie Żeglarskie „Samoster” powiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwej terytorialnie prokuratury.

z poważaniem

Andrzej Kapłan

Prezes Stowarzyszenia Żeglarskiego "Samoster"

[ 07-11-2007, dodał: AIKI ]


Było

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin