Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Patenty AD 2008: PZŻ działa po staremu - interwencja w sprawie projektu rozporządzenia

Pomimo dotkliwych porażek na polu przeciwdziałania zmianom w żeglarskich regulacjach prawnych PZŻ nie daje za wygraną. Nie udało się w Sejmie, to może uda się u starych znajomych w odpowiednim departamencie Ministerstwa Sportu i Turystyki?

Na szczęście coraz częściej niektórzy działacze dostrzegają zarówno zmiany w mentalności żeglarzy i w świadomości tych, od których zależy ustalanie reguł dla żeglarstwa jak i bezcelowość trwania przy starym podejściu. Od jednego z tak rozumiejących znaki czasu ludzi Don Jorge otrzymał przygotowywanego w PZŻ "gotowca" dla ministerstwa, którego treść można znaleźć na Jego stronie.

Ponieważ nie zmieniliśmy swojego podejścia do zasad działania organów państwowych, które powinny być jasno określone i przestrzegane przez wszystkich, wystosowaliśmy pismo do Ministra Drzewieckiego:

Samoster do Ministra Sportu i Turystyki

Warszawa, 2007-12-21

Pan Mirosław Drzewiecki
Minister Sportu i Turystyki
00-921 Warszawa, ul. Senatorska 14

Szanowny Panie Ministrze

We wrześniu bieżącego roku została znowelizowana ustawa o kulturze fizycznej, w tym w części dotyczącej żeglarstwa. Nowelizacja ta wymaga wydania nowego rozporządzenia w sprawie uprawiania żeglarstwa, który to obowiązek spoczywa na kierowanym przez Pana ministerstwie. Jako organizacja bezpośrednio zainteresowana zmianami w regulacjach prawnych dotyczących żeglarstwa, Stowarzyszenie Żeglarskie „Samoster” zamierza wziąć udział w przewidzianych prawem konsultacjach społecznych projektu tego rozporządzenia.

Jednocześnie pragnę poinformować Pana, szanowny Panie Ministrze, że pojawił się publicznie dokument sygnowany przez Polski Związek Żeglarski, będący projektem rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania żeglarstwa (http://www.kulinski.gdanskmarinecenter.com/art.php?id=638).

Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki nie zawiera żadnych informacji o przedmiotowym rozporządzeniu, nie jest ono również ujęte w ministerialnym planie prac legislacyjnych. W tej sytuacji przygotowywanie projektu przez PZŻ - organizację będącą beneficjentem opłat za egzaminowanie i wydawanie patentów - rodzi podejrzenie o zamiar prowadzenia zakulisowego lobbingu, rażąco naruszającego zasady Ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2005r. nr 169, poz. 1414).

W związku z powyższym w oparciu o art. 6 ust. 1 pt. 3 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112 poz. 1198), uprzejmie proszę o informację czy Ministerstwo Sportu i Turystyki zlecało PZŻ przygotowanie tego rodzaju dokumentu. Jednocześnie proszę o udostępnienie wszystkich rozpatrywanych projektów tego rozporządzenia.

Jednocześnie korzystając z okazji, w imieniu członków i sympatyków naszego stowarzyszenia pragnę Panu złożyć serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.

z wyrazami uszanowania i z żeglarskim pozdrowieniem
Andrzej Kapłan
Prezes "Samoster"

Zobacz też:

[ 21-12-2007, dodał: AIKI ]


Było

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin