Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Gospodarowanie wodami - pismo z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Szanowni Państwo,

W imieniu Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej serdecznie zapraszam do zapoznania się z krótką informacją na temat projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce.

Dnia 22 grudnia 2008 r. rozpoczęła się III tura konsultacji społecznych projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce, które prowadzone są przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przy współudziale regionalnych zarządów gospodarki wodnej.
Plany gospodarowania wodami, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW) oraz ustawą Prawo wodne, stanowią fundamentalny dokument w zakresie prawidłowego zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Staną się one podstawowym narzędziem współczesnej polityki wodnej, mającej na celu zaspokojenie potrzeb człowieka i gospodarki w wodę z równoczesnym uwzględnieniem zasad ochrony środowiska, jak również wpłyną na warunki rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju oraz poszczególnych regionów.

Plany gospodarowania wodami są syntezą wszelkich prac przeprowadzonych na obszarach dorzeczy w pierwszym cyklu planistycznym. W przygotowanych projektach planów ujęte zostały działania służące osiągnięciu celów środowiskowych. Dotyczą one zarówno konkretnych przedsięwzięć technicznych jak i działań o charakterze administracyjnym, ekonomicznym, badawczym, informacyjnym czy edukacyjnym. Ich wdrożenie ma zapewnić utrzymanie lub poprawę jakości wszystkich wód do 2015 r.
Projekty planów gospodarowania wodami sporządzone zostały dla każdego obszaru dorzecza leżącego na terytorium Polski, tj.: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej i Ücker.

Uprzejmie zapraszam do zapoznania się z projektami planów gospodarowania wodami umieszczonymi na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Tam też można uzyskać więcej materiałów i informacji na temat III tury konsultacji społecznych.

Zachęcam również do zapoznania się z krótkimi filmami informacyjno-promocyjnymi, które przybliżą Państwu tematykę planowania w gospodarce wodnej. Są one dostępne pod adresami:
(Od redakcji - podane adresy nie dzialają jako bezpośrednie linki. Zalecamy skopiowanie plików na swój dysk i dopiero wówczas odtwarzanie)

http://www.kzgw.gov.pl/assets/docs/III_tura_KS/Planuj_z_nami.avi

http://www.kzgw.gov.pl/assets/docs/III_tura_KS/Wyraz_opinie.avi

http://www.kzgw.gov.pl/assets/docs/III_tura_KS/Zaangazuj_sie.avi

z poważaniem,
Agnieszka Hobot
Dyrektor Biura Projektów ds. Ochrony Środowiska

[ 22-01-2009, dodał: AIKI ]


Było

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin