Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Z ostatniej chwili - redakcja pyta - Ministerstwo odpowiada...

Na str. 75 bieżącego (12/2009) numeru Żagli zamieszczony został materiał, wyrażający wątpliwości Andrzeja Hasipa Mazurka dotyczące proponowanych przez resorty infrastruktury i sportu zmian prawa obejmującego sprawy żeglarskie, o czym pojawiała się wcześniej informacja zarówno na grupie żeglarskiej, jak i w SSI Jerzego Kulińskiego.

Niemal w momencie przekazania tego właśnie, grudniowego numeru do drukarni nadeszła z Ministerstwa Infrastruktury odpowiedź. Zgodnie bowiem z praktyką prasową redakcja zwróciła się do obu ministerstw z prośbą o wyjaśnienia. Ponieważ nie było już miejsca na stronie listu, a sprawa jest dla środowiska niezwykle ważna, redakcja zdecydowała się zamieścić jej główną część w aktualnościach na stronie 15. Za zgodą tejże redakcji poniżej publikujemy odpowiedź MI.

Szanowna Redakcjo,

w odpowiedzi na maila z dnia 30 października br. dotyczącego spraw środowiska żeglarskiego, przedstawiam informacje przygotowane przez Departament Bezpieczeństwa Żeglugi MI:

Nawiązując do listu Pana Andrzeja Mazurka z Towarzystwa Żeglarskiego BRYFOK, uprzejmie wyjaśniamy pojawiające się wątpliwości, dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie.

Projektowane rozporządzenie nie reguluje i nie będzie miało wpływu na obowiązujące przepisy i wymagania dla jachtów używanych do celów sportowych i rekreacyjnych. Celem zmiany rozporządzenia jest wprowadzenie podstawowych wymagań dla jachtów używanych do prowadzenia działalności gospodarczej, a także stworzenie podstawowych wymagań dla jachtów o długości całkowitej 24 m i powyżej, dla których obecnie nie istnieją przepisy w zakresie wyposażenia w odpowiedni sprzęt zapewniający bezpieczne uprawianie żeglugi. (...)

Druga część artykułu dotyczy projektu ustawy o sporcie, który nie jest w kompetencjach Ministerstwa Infrastruktury.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora

Biura Informacji i Promocji

Teresa Jakutowicz

Dziękujemy Pani Dyrektor za szybką i uspakajającą nas odpowiedź, popartą w drugim mailu zapewnieniem, że nowelizacje na pewno nie będą dotyczyć jachtów o długości do 15 m.

Jerzy Klawiński

[ 26-11-2009, dodał: AIKI ]


Było

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin