Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Dzienniki ponownie - projekt rozporządzenia do konsultacji

Dostaliśmy do konsultacji nowy projekt Rozprządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie prowadzenia dziennika jachtu o polskiej przynależności. Uwaga! Nieprzekraczalny termin nadsyłania uwag do MI jest do dnia 20 lipca 2005 r.

Pliki do pobrania (wybaczcie marną jakość):

Uwagi i dyskusja

na p.r.z. oraz DotProject PFŻ

Odpowiedź SŻ Samoster

Warszawa, 2005-07-20

Ministerstwo Infrastruktury
Departament Administracji
Morskiej i Śródlądowej
00-928 Warszawa
Ul. Chałubińskiego 4/6

W odpowiedzi na pismo dotyczące projektu rozporządzenia MI w sprawie prowadzenia dziennika jachtu o polskiej przynależności wysłane dnia 06.07.2005, Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster przedstawia następujące uwagi:

  1. Uwzględniając czas otrzymania ww pisma – pełnia sezonu żeglarskiego, wskazanie dwutygodniowego nieprzekraczalnego terminu na przekazanie uwag w świetle stwierdzenia o rozpoczęciu prac nad rozporządzeniem, można uznać za niezbyt szczęśliwe rozwiązanie. Większość osób zainteresowanych, zarówno członków SZS, jak i sympatyków, którzy są wieloletnimi praktykami żeglarstwa w okresie letnim po prostu żegluje, więc zaproszenie ich do dyskusji nad projektem MI jest bardzo utrudnione.

  2. Rozporządzenie MI z dnia 18.06.2004r. (Dz.U. Nr 162, poz 1969) w § 3 p. 4) wyłącza statki używane wyłącznie do uprawiania sportu i rekreacji z obowiązku prowadzenia dziennika. Jednocześnie wyczerpuje ono delegację ustawową w zakresie określenia wzoru dziennika. Zdaniem naszego stowarzyszenia nie jest zatem konieczne nowe rozporządzenie.

  3. W świetle polityki Unii Europejskiej, która przewiduje tzw. „nowe podejście”, czyli odstąpienie od wprowadzania regulacji prawnych w dziedzinach, gdzie nie jest to konieczne, SŻ Samoster prezentuje pogląd, że regulowanie sprawy prowadzenia dzienników jachtowych w sytuacji, gdy większość polskich jachtów morskich jest własnością osób prywatnych, stoi w sprzeczności z wyżej opisaną polityką UE.

  4. Lektura projektu rozporządzenia oraz załączonego wzoru dziennika prowadzi do wniosku, że jest to próba wprowadzenia rozwiązań stosowanych w żegludze zawodowej, które w żadnej mierze nie przystają do spotykanego obecnie modelu żeglarstwa, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. Pomijając nawet fakt, że jest możliwa krytyczna analiza i znalezienie w projekcie miejsc niespójnych, niedoprecyzowanych, czy sprzecznych, sam fakt próby kopiowania do żeglarstwa rekreacyjnego rozwiązań z żeglugi profesjonalnej nie da się w żaden sposób uzasadnić merytorycznie.

  5. Morze uczy pokory i umiejętności przewidywania sytuacji kryzysowych. Dlatego w żegludze po morzu pozostają tylko osoby odpowiedzialne i umiejące sobie poradzić w trudnych warunkach. Takie osoby dokładnie wiedzą, jakie informacje i w jakim zakresie są konieczne, aby bezpiecznie dopłynąć do portu przeznaczenia. Dlatego pomimo wielkich postępów w nawigacji elektronicznej, na wymagających trasach zapisy w rodzaju proponowanych w projekcie są prowadzone pomimo tego, że obecnie nie ma formalnego wymogu prowadzenia dzienników na jachtach żaglowych. Należy podkreślić że taki stan, który trwa już od dłuższego czasu, nie spowodował wzrostu liczby wypadków w żeglarstwie morskim.

Reasumując, Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster nadal prezentuje stanowisko, że nie jest konieczne urzędowe określanie obowiązku prowadzenia dzienników jachtowych oraz ich wzorów. Jedynym rozwiązaniem, które można ewentualnie zaakceptować jest modyfikacja obowiązującego rozporządzenia z 2004 roku poprzez dodanie zapisu mówiącego o tym, że obowiązek prowadzenia dziennika na jachtach do 24 m długości oraz jego formę i zakres zapisywanych informacji określa właściciel jachtu.

z żeglarskim pozdrowieniem

Prezes SŻ Samoster
Andrzej Kapłan

Zaskakujący efekt

List autorki projektu, p. Magdaleny Jabłonowskiej, opublikowany na Sail-Ho!

Zobacz też


Było

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin