Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Egzaminy i patenty - projekt rozporządzenia do konsultacji

Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu pojawił się wreszcie oficjalny projekt rozporządzenia w sprawie uprawiania żeglarstwa. Trzeba przyznać, że jest on kompilacją bodaj wszystkich błędów, jakie zawierały nieoficjalne i półoficjalne projekty szykowane od pół roku przez PZŻ (sic!). Dość powiedzieć, że w paragrafie 22 (nomen omen) zabrania się jednoczenego posiadania patentu żeglarskiego i motorowodnego.

Jak będą wyglądać szkolenia i egzaminy oraz jakie warunki nalezy spełnić - te sprawy Związki mogą ustalić sobie, jak tylko zechcą. Z tym, że aby dostać patent, trzeba zdać już nie jeden, ale osobno wyliczone co najmniej trzy egzaminy. Czy osobno płatne - to niespodzianka, w plikach wystawionych przez MSportu na załączniki, w tym cennik, zabrakło miejsca.

Pliki do pobrania:

Uwagi SŻ Samoster

Warszawa, 2005-11-24

Ministerstwo Sportu
Departament prawny
Al. Róż 2, 00-559 Warszawa

W nawiązaniu do ogłoszonych poprzez stronę internetową Ministerstwa dokumentów: rozporządzenia w sprawie uprawiania żeglarstwa (z 11.10.2005 r.) i uzasadnienia Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster przedstawia następujące uwagi:

  1. W projekcie brak jest zarówno definicji jachtu jak i funkcji kierownika oraz kapitana jachtu. W sposób niekonsekwentny stosowana jest terminologia. Zamiennie są używane zapisy o uprawnieniach do kierowania statkiem lub o kapitanie jachtu i kierowniku statku. Przy określaniu zakresu uprawnień stosowane jest odwołanie się do stosownego paragrafu, lub powtórzenie definicji.
  2. Uzyskiwanie patentów w trybie nowego rozporządzenia nie jest warunkowane posiadaniem odpowiedniego stażu, natomiast przy wymianie dotychczasowych patentów na nowe taki staż jest wymagany.
  3. Brak jest regulacji dotyczących wymagań w zakresie uprawnień do prowadzenia jachtów polskich przez obywateli krajów trzecich...

Amba plikowa zeżarła dalszy ciąg. Naprawię w najbliższym czasie - Cypis


Było

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin