Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Spotkanie w MI - w sprawie bezpieczeństwa żeglugi jachtów morskich

10 stycznia 2005 w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa żeglugi jachtów morskich. Jak dowiadujemy się ze strony MI, w trakcie dyskusji uzgodniono wspólne stanowisko przedstawicieli środowiska żeglarskiego i administracji morskiej w sprawie wprowadzenia koniecznych zmian do ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz do jej aktów wykonawczych. Jakie jest to wspólne stanowisko, nie podano, nie uczynił tego także nasz przedstawiciel - PZŻ.

Samoster do MI

Warszawa, 2005-01-17

Pan Dyrektor Jerzy Miszczuk
Departament Administracji Morskiej i Śródlądowej
Ministerstwo Infrastruktury
Warszawa

W związku z informacją o spotkaniu środowiska żeglarskiego i administracji morskiej w sprawie bezpieczeństwa żeglugi jachtów morskich umieszczoną na internetowej stronie MI pod adresem:

http://www.mi.gov.pl/moduly/aktualnosci_sg/informacja.php
?id_informacji=1863&opcja=pokaz

Stowarzyszenie Żeglarskie "Samoster" z Warszawy na podstawie przepisu art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) wnioskuje o udostępnienie informacji publicznej, a mianowicie o udostępnienie tzw. wspólnego stanowiska przedstawicieli środowiska żeglarskiego i administracji morskiej w sprawie wprowadzenia koniecznych zmian do ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz do jej aspektów wykonawczych, o którym mowa w cytowanej na wstępie informacji.

Jako stowarzyszenie niezrzeszone w PZŻ nie byliśmy poinformowani o powyższej naradzie, ale informacja o jej rezultatach stanowi przedmiot dużego zainteresowania członków naszego Stowarzyszenia, którzy uważają je za swojego przedstawiciela w środowisku żeglarskim.

Za pozytywne rozpatrzenie powyższej prośby z góry dziękujemy i pozostajemy z żeglarskim pozdrowieniem

Prezes Stowarzyszenia żeglarskiego "Samoster"
Andrzej Kapłan

Odpowiedź MI

Faks
Do: Pan Andrzej Kapłan
Prezes Stowarzyszenia Żeglarskiego Samoster
Od: Departament Administracji Morskiej i Śródlądowej
Data: 3 marca 2005

W odpowiedzi na Pańskie zapytanie dot. ustaleń ze spotkania środowiska żeglarskiego i administracji morskiej w sprawie bezpieczeństwa żeglugi jachtów morskich, które odbyło się 10 stycznia br. w Warszawie, Ministerstwo Infrastruktury informuje, iż w wyniku dyskusji, zgodnie z postulatami środowiska żeglarskiego, ustalono, że:

  • Powierzy się Polskiemu Związkowi Żeglarskiemu., który jest związkiem sportowym o zasięgu krajowym w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej - przeprowadzanie przeglądów technicznych oraz przeprowadzanie inspekcji związanych z wystawianiem dokumentów bezpieczeństwa statków sportowych lub turystycznych o długości kadłuba do 12 m,. Niezależnie od tego, prawo przeprowadzania przeglądów technicznych na tych jednostkach nadal będą miały - zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim - instytucje klasyfikacyjne, zaś prawo dokonywania inspekcji i wystawiania odpowiednich dokumentów bezpieczeństwa - organy inspekcyjne,
  • Jachty nowo produkowane, posiadające znak zgodności CE, będą zwolnione z nadzoru technicznego przez pierwsze 5 lat,
  • Celem zapewnienia jednolitego działania w ramach nadzoru technicznego nad tymi jednostkami - jako rozwiązanie docelowe - Ministerstwo Infrastruktury zleci opracowanie dla tych jednostek jednolitych przepisów technicznych, które zostaną zatwierdzone przez ministra właściwego ds. gospodarki morskiej.

Wszystkie te ustalenia wymagają uprzednich zmian w ustawie o bezpieczeństwie morskim.

Ze względu na długotrwały okres legislacyjny oraz w celu uniknięcia problemów na gruncie wystawiania kart bezpieczeństwa dla statków sportowych lub turystycznych o długości kadłuba do 12 m oraz z wynikającym z tego zagrożeniem wystąpienia uszczerbku dla eksploatacji tych statków, Minister Infrastruktury zalecił powierzenie do dnia 31 grudnia 2005 r. - na podstawie art. 10 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim - dokonywania przeglądów technicznych statków sportowych lub turystycznych o długości kadłuba do 12 m, bez względu na rejon żeglugi, Polskiemu Związkowi Żeglarskiemu.

Zalecenie dla UM o przeglądach technicznych jachtów morskich

oraz list Ministerstwa do Prezesa PZŻ w tej sprawie.

Zobacz też:


Było

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin