Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Maszta non grata - Zarządzenie Dyrektora UŻ? w Giżycku

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku w wydanym 1 marca br. zarządzeniu zakazał "żaglowym statkom sportowym i rekreacyjnym uprawiania żeglugi z postawionymi masztami na kanałach, rzekach, pod mostami łączącymi brzegi jezior". Zakaz obowiązuje w całym systemie dróg wodnych WJM (wraz z Pisą i Węgorapą) i dotyczy wszystkich jachtów, z Optymistami łącznie!

Przepis ten nas zdumiał. Również zdumiewają wyjaśnienia Dyrektora UŻŚ, p. Zdanowicza, przkazane na portalu Sail-ho! przez Janusza Kulpekszę, patrz Maszty złożyć, cicho siedzieć...; fragmenty zarządzenia tamże. Jeśli i Ciebie to zdumiewa, zapoznaj się z naszym pismem do UŻŚ i wyślij swój list do Pana Dyrektora...

Samoster do UŻŚ

Warszawa, 2006-04-04

L.dz.06/2006

Szanowny Pan Dyrektor
Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku

Szanowny Panie Dyrektorze

W nawiązaniu do Pańskiego Zarządzenia z dnia 1 marca 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 83 z 23.03.2006 r. poz. 836) dotyczącego zakazu pływania z postawionymi masztami po kanałach i rzekach na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich, w imieniu Stowarzyszenia Żeglarskiego "Samoster" pragnę poinformować Pana Dyrektora, że omawiane Zarządzenie zostało przyjęte z zaniepokojeniem przez licznych żeglarzy, którzy w swoich opiniach na portalach internetowych i grupach dyskusyjnych zgodnie uznali tego rodzaju regulacje za próbę działań pozornych i nastawionych na ochronę urzędu, a nie na poprawę bezpieczeństwa żeglarzy.

SŻ Samoster przedstawia poniżej uwagi dotyczące omawianego zakazu:

  1. Na większości kanałów złożenie masztów na prawie wszystkich jachtach i tak wymuszają niskie mosty. Dodatkowe przeszkody w postaci linii energetycznych lub odległych od wejścia kanału mostów (np. Kanał Tałcki) wystarczy uwzględnić przez ustawienie znaku ograniczenia prześwitu pod taką przeszkodą. Objęcie zakazem całej długości kanału naraża żeglarzy wręcz na niebezpieczeństwo wynikające z konieczności kładzenia i stawiania masztów na otwartej wodzie.

  2. Nie mniej kontrowersji wzbudza objęcie zakazem rzeki Pisy i żeglownej części Węgorapy.

    Nad wypływem Pisy z jeziora, przed wymuszającym złożenie masztu mostem kolejowym mieszczą się dwie często odwiedzane przystanie: "Roś" i MOS. To one właśnie stanowią dogodne miejsca do złożenia masztu przed rozpoczęciem spływu w kierunku Warszawy, lub postawienia masztu (a często wręcz otaklowania jachtu) po dopłynięciu na Mazury. Wymuszone omawianym Zarządzeniem wykonywanie tych czynności na otwartych wodach jeziora Roś, bądź w pobliżu wypływu rzeki, gdzie nurt staje się już zauważalny, zakrawa na lekkomyślność, której skutkiem będzie jedynie zmniejszenie bezpieczeństwa na tych akwenach. Należy pamiętać ze manewrowanie jachtem ze złożonym masztem jest trudniejsze i wymaga więcej miejsca niż z masztem postawionym i można się spodziewać większej liczby kolizji i uszkodzeń masztów i takielunku w wyniku zaczepienia topem np. podczas wymijania.

    Atutem natomiast Węgorapy był jak dotąd brak konieczności składania masztu w ogóle, co niewątpliwie przyczyniało się do popularyzacji Węgorzewa wśród żeglarzy. Tragiczny wypadek jaki w ubiegłym roku zdarzył się w nowootwartym porcie świadczył o zaniedbaniu poprawnego oznakowania szlaku, do którego faktycznie został włączony nieżeglowny odcinek Węgorapy. Wprowadzenie przedmiotowego zakazu nie zapobiegłoby tej tragedii.

  3. Zakaz będzie szczególnie uciążliwy dla łodzi regatowych, wyruszających na zawody z węgorzewskich przystani na Mamry. Na tego rodzaju jednostkach takielunek trymuje się na lądzie (na wodzie jest to czynność praktycznie niemożliwa do wykonania). Podobnie obowiązek złożenia masztów na wszystkich łodziach, a więc również tak małych, że ich maszty mieszczą się nawet pod niskimi mostami, zdaje się świadczyć o nie dość wnikliwym przeanalizowaniu problemu.

  4. Wprowadzenia zakazu nie można również usprawiedliwić nisko zwieszającymi się nad szlakiem gałęziami drzew. Jeśli istotnie stanową one przeszkodę na drodze wodnej, to właśnie kierowany przez Pana Urząd jest podmiotem który winien dążyć do ich usunięcia.

  5. Kuriozalnym jest Pańskie telefoniczne zapewnianie żeglarzy o pobłażliwym podejściu inspektorów i policji do problemu. Do tych funkcjonariuszy należy egzekwowanie prawa, a nie bardziej czy mniej rygorystyczna jego interpretacja. Czy wydał Pan przepis z góry zakładając, że nie będzie on przestrzegany?

Reasumując, Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster wnioskuje o uchylenie zapisu omawianego zarządzenia UŻŚ z dnia 01 marca 2006, paragraf 12 ust. 1 p. 4), oraz o przedstawienie, (zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 06.09.2001 o dostępie do informacji publicznej) naszemu Stowarzyszeniu informacji, jakie działania UZŚ podjął w celu dodatkowego oznakowania lub fizycznego zabezpieczenia linii energetycznych oraz usunięcia innych przeszkód (np. gałęzie nad szlakiem wodnym rzeki Węgorapa) z dróg wodnych WJM.

z żeglarskim pozdrowieniem

Prezes
Stowarzyszenia Żeglarskiego „Samoster”
Andrzej Kapłan

do wiadomości:
Ministerstwo Transportu i Budownictwa

Napisz do Dyrektora!

List idzie do UŻŚ a kopia do wiadomości MTiB - to organ nadrzędny, gdyby p. Dyrektor Zdanowicz nie czytał maili (wiemy, że w ministerstwie czytają). Liczy się tylko list podpisany imieniem i nazwiskiem. Poniżej krótki gotowiec do wklejenia, jeśli nie masz czasu albo weny.

p. Dyrektor Tadeusz Zdanowicz
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku

Panie Dyrektorze!

Proszę o uchylenie wydanego przez Pana zakazu żeglugi z postawionym masztem na kanałach i rzekach WJM (D.U. Woj. Podlaskiego Nr 83 z 23.03.2006r. poz. 836). Podzielam uwagi dotyczące tego zakazu, jakie zostały wysłane do Pana przez Stowarzyszenie Żeglarskie "Samoster" (L.dz.06/2006) i opublikowane na stronie www.samoster.w.szu.pl. Mam nadzieję, że zechce je Pan uwzględnić.

z poważaniem
[Imię i Nazwisko]

Zobacz też:

[ 04-04-2006, dodał: Cypis ]


Było

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin