Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Powielaczom mówimy stanowcze NIE - c.d.

Na pismo z 21.07.br. Departament Prawno - Kontrolny Ministerstwa Sportu odpowiedział dnia 01.08.2006 tymi słowy:

W związku z nadesłanym przez Pana pismem z dnia 21.07.2006 w sprawie działalności Polskiego Związku Żeglarskiego uprzejmie informuję, że problem jest rozpatrywany przez Departament Prawno - Kontrolny z najwyższą starannością. Do Polskiego Związku Żeglarskiego zostało wystosowane pismo w celu ustosunkowania się do poruszonych przez Pana kwestii. Składam na Pańskie ręce podziękowania za zwróceie uwagi na problem. Gdy zostanie on wyjaśniony, niezwłocznie zostanie Pan poinformowany o rezultatach.

Ponieważ mamy już 11 września, czyli minął z nawiązką 30-dniowy termin udzielenia odpowiedzi tak przez PZŻ, jak i przez MS dla nas, za chwilę wysyłam e-mail o następującej treści:

Pan Tomasz Malarz

Departament Prawno - Kontrolny Ministerstwa Sportu

W nawiązaniu do Pańskiej odpowiedzi nr DPK-3474/06/RW z dnia 01.08.2006 uprzejmie przypominam, że od jej otrzymania minął już 30-dniowy przepisowy termin na zajęcie stanowiska przez PZŻ, a czas od upływu tego terminu pozwala na poinformowanie Stowarzyszenia Żeglarskiego "Samoster" o rezultatach postępowania. Oczekujemy zatem odpowiedzi Ministerstwa Sportu, bowiem członkowie naszego stowarzyszenia, a także jak sądzę pozostali żeglarze, są żywotnie zainteresowani procedurami, jakie będą obowiązywać przy przeprowadzaniu egzaminów, wydawaniu patentów i pozostałymi czynnościami administracyjnymi, które wynikają z rozporządzenia Ministra Sportu o uprawianiu żeglarstwa.

z żeglarskim pozdrowieniem

Andrzej Kapłan

prezes SŻ Samoster

Zobacz też:

[ 11-09-2006, dodał: AIKI ]


Było

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin