Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Wymiana świadectw SRC oraz LRC - wydanych w latach 2001 - 2005

Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje, iż na wniosek osoby zainteresowanej, wydane w latach 2001 - 2005 świadectwa:

  • operatora łączności dalekiego zasięgu (LRC);
  • operatora łączności bliskiego zasięgu (SRC),

o terminie ważności 5 lat, podlegają wymianie wyłącznie w okresie ich ważności, na świadectwa LRC i SRC ważne bezterminowo. Wniosek o wymianę można złożyć do Prezesa UKE nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed upływem terminu ważności posiadanego świadectwa.

Informacja powyższa pozwoli uniknąć konieczności ponownego przystąpienia do egzaminu na świadectwo przez osoby, które uzyskując w latach 2001 - 2005 świadectwa na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych, mogą być nieświadome nowych regulacji wprowadzonych od dnia 3 września 2005 r. przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych i istnieje ryzyko, że nie złożą stosownych wniosków o wymianę świadectwa we właściwym terminie.

Z poważaniem

Artur Wojcieszek
Naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej UKE

[ 16-11-2006, dodał: Cypis ]


Było

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin