Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Piszemy do Marszałka Sejmu - akcja mailowa

Już ponad miesiąc minął od złożenia w Sejmie poselskiego projektu zmian w ustawie o kulturze fizycznej (zob. Przeglądy na śródlądziu do kosza? na stronie PFŻ), których wprowadzenie zlikwiduje obowiązek przeglądów technicznych, zwiększy do 7,5 m limit długości jachtów nie podlegających obowiązkowi rejestracji oraz znacznie zmniejszy opłaty z tym związane. Aby zmobilizować decydentów do działania wysłaliśmy do Marszałka Sejmu pismo. Zachęcamy jednocześnie do poparcia, które można wyrazić wysyłając swój list do Sejmu.

Wystąpienie "Samosteru" do Marszałka Sejmu

Warszawa, 2007-04-02

Szanowny Pan
Marek Jurek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku

W dniu 27 lutego br. do Laski Marszałkowskiej został złożony poselski projekt zmian w przepisach o rejestracji i przeglądach jachtów (druk numer 1546). Jest on wynikiem wieloletnich starań żeglarzy, o dostosowanie naszych niezwykle restrykcyjnych przepisów do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Projekt ten, stanowiący krok zbliżający polskie regulacje prawne do międzynarodowych standardów, aby spełnić swoje zadanie, powinien być rozpatrzony przez Sejm możliwie szybko, ponieważ sezon żeglarski rozpoczyna się zwykle na przełomie kwietnia i maja.

Stowarzyszenie Żeglarskie „Samoster” od chwili powstania aktywnie działa na rzecz liberalizacji przepisów regulujących uprawianie żeglarstwa w naszym kraju. Należy zwrócić uwagę na fakt, że przepisy te są spuścizną poprzedniego ustroju, a ich beneficjentem jest polski związek sportowy, którego dzisiejsze działania zmierzają do zachowania pochodzącego z PRL status quo. Wynika to w głównej mierze z faktu, że we władzach zasiadają od lat ci sami działacze, którzy nadal kierują się odrzuconymi przez polskie społeczeństwo zasadami obowiązującymi w czasach przed 1989 rokiem.

W związku z powyższym, w imieniu członków Stowarzyszenia, oraz popierając dążenie szerokich kręgów polskich żeglarzy do normalności zwracam się do Pana Marszałka z prośbą o możliwie szybkie skierowanie wskazanego na wstępie wniosku do rozpatrzenia z zastosowaniem procedur „szybkiej ścieżki legislacyjnej”

Z wyrazami uszanowania i z żeglarskim pozdrowieniem

Andrzej Kapłan
Prezes Stowarzyszenia Żeglarskiego „Samoster”

Projekt nowelizacji - pliki do pobrania

Pełna elektroniczna wersja druku sejmowego ma postać PDF. Pliki w formacie MS Word (DOC) pełnią rolę pomocniczą i nie zawsze zawierają komplet dokumentów.

Napisz do Marszałka - krótki gotowiec

Wysyłamy formularzem Listy do Sejmu, zaznaczając pierwszy temat (obowiązujące ustawodawstwo, projekty ustaw i uchwał), lub bezpośrednio na adres Marszałka, p. Marka Jurka (koniecznie trzeba podpisac się imieniem i nazwiskiem!).

Własne teksty jak zwykle mile widziane, niemniej tradycyjnie już podajemy króciutki gotowiec:

Szanowny Panie Marszałku!

Uprzejmie proszę o jak najszybsze skierowanie pod obrady Sejmu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (druk 1546) oraz zastosowanie procedur "szybkiej ścieżki legislacyjnej". Sprawa jest wyjątkowo pilna, ponieważ sezon żeglarski zaczyna się już za kilka tygodni! Jednocześnie chcę wyrazić swoje pełne poparcie dla w/w nowelizacji obowiązującego w Polsce prawa.

/Imię i nazwisko/

Zobacz też:

[ 04-04-2007, dodał: AIKI ]
[ 04-04-2007, uzupełnił: Cypis ]


Było

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin