Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Piszemy do Senatu - teraz patenty

W dniach 25 - 27 lipca, podczas posiedzenia Senatu RP rozpatrywane będą poprawki do ustawy o kulturze fizyczne zmieniające granicę (z 5 na 7.5m długości kadłuba), powyżej której do prowadzenia jachtów wymagany będzie obowiązkowy patent. Jednocześnie ustawa w nowym kształcie ułatwi korzystanie z jachtów obcokrajowcom posiadającym uprawnienia inne niż wystawiane przez PZŻ.

Poniżej zamieszczamy adresy senatorów oraz wzór pisma z poparciem dla zmian. Sugerujemy jednak, aby wykorzystać go najwyżej jako podstawowy wzór, a treść sformułować własnymi słowami. Warto dodać konkretne argumenty. List należy podpisać imieniem i nazwiskiem, a najlepiej również adresem.

[Szanowny Panie Senatorze /Szanowna Pani Senator],

na ostatnim posiedzeniu Sejmu przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw. Projekt zawiera dotyczące żeglarstwa poprawki do ustawy o kulturze fizycznej.

Poprawki te łagodzą część przepisów, które w nadmierny sposób utrudniają i krępują rozwój żeglarstwa w Polsce. Ich wprowadzenie będzie krokiem w stronę zbliżenia naszych regulacji do obowiązujących w pozostałych krajach europejskich.

Żeglarze z dużym zadowoleniem przyjęli informację o przychylności senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu dla proponowanych zmian.

[Szanowny Panie Senatorze / Szanowna Pani Senator], zwracam się z uprzejmą prośbą o [Pańskie / Pani] poparcie dla wprowadzenia zawartych w druku nr. 494, Art. 3. poprawek do ustawy o kulturze fizycznej.

Z poważaniem,

[imie i nazwisko]

Zacowaj czujność tam, gdzie nawiasy kwadratowe.

Zobacz też:

Patenty

Przeglądy i rejestracje

[ 25-07-2007, dodał: Cypis ]


Było

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin