Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Jak powstało SŻS

Przemiany w Polsce po 1989 roku objęły wszystkie dziedziny życia społecznego. Również w żeglarstwie podjęto próbę zmiany totalitarnych regulacji i dostosowania prawa do standardów przyjętych przez wolne państwa o dużej tradycji morskiej. Niestety, działania te były połowiczne i przyniosły bardzo ograniczone efekty, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy. Ot, drabinę żeglarskich stopni zmniejszono o jeden szczebelek, reszcie nieco rozszerzono uprawnienia, i... właściwie więcej nic. Popuszczono nieco smycz, ale nałożona na żeglarstwo jeszcze w latach stalinowskich obroża pozostała.

Wszelkie próby dalszej liberalizacji nie powiodły się. Co najgorsze, stało się tak przede wszystkim dzięki postawie jedynego reprezentanta naszych interesów, jakim mienił się PZŻ. Nie udało się też tworzenie niezależnych organizacji, które skupiałyby żeglujących turystycznie. Jedyne zarejestrowane Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych po okresie początkowej aktywności z różnych przyczyn zaprzestało działalności, a inne znaczące inicjatywy nie pojawiły się.

Upowszechnienie się Internetu pod koniec lat 90 ułatwiło swobodną wymianę myśli na dowolny temat i między innymi zaowocowało powstaniem największego "forum" żeglarzy - grupy dyskusyjnej pl.rec.zeglarstwo. To właśnie tutaj zostały wyartykułowane nasze oczekiwania, pojawiały się różne idee oraz konkretne pomysły. W 2002 roku rozpoczęto działania na rzecz powołania ogólnopolskiego Stowarzyszenia Żeglarstwa Swobodnego z siedzibą w Gdańsku. Ogólnopolska formuła, która miała być atutem, stała się przyczyną niepowodzenia już na starcie. Z powodu "rozśrodkowania" założycieli nie można było wprowadzić żądanych przez organ rejestracyjny zmian w dokumentach. Po tym nieudanym podejściu w kwestii żeglarskiej reprezentacji nastąpiła cisza, przerwana dopiero jesienią 2003 roku informacją o rejestracji w Lublinie "Bryfok".

O potrzebie powołania podobnej organizacji dyskutowano również w Warszawie. Cykl spotkań w tawernie Kliper wiosną 2004, na których prowadzono jeszcze dość ogólne rozmowy, został przerwany naturalnym zjawiskiem, jakim było rozpoczęcie się sezonu. Nagłośniony na p.r.z. jesienią 2004 roku projekt nowelizacji Ustawy o Kulturze Fizycznej, z całym błogosławieństwem PZŻ ograniczający swobodę żeglowania jeszcze bardziej niż obecnie, skłonił nas do wznowienia działań. W jeden z grudniowych czwartków w Kliprze, po krótkiej dyskusji poprzedzonej lekturą przygotowanych materiałów (karta programowa, statut) zdecydowaliśmy się zostać założycielami Stowarzyszenia. W ten sposób już po 2 godzinach mieliśmy komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji. Mieliśmy też nazwę: Stowarzyszenie Żeglarskie "Samoster", w skrócie SŻS. Skrót ten znalazł się zresztą w statucie nieprzypadkowo, ma on bowiem pozytywne konotacje wśród żeglarzy.

Nasze Stowarzyszenie w dniu 10.01.2005 uzyskało wpis do ewidencji, czyli osobowość prawną i jest stowarzyszeniem kultury fizycznej (wg ustawy o KF). Wśród 16 członków-założycieli jest: 1 kj, 7 sj, 6 żj, w tym 2 . Pięciu członków stowarzyszenia jest armatorami (od Oriona do Nefryta).


Samoster

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin