Smok on the Water

Roch Wróblewski

Ekspert od prawa międzynarodowego i Unii Europejskiej. Armator małego jachtu zarejestrowanego w Szwecji. Najczęściej pływa po Bałtyku (zwłaszcza szkiery) i Morzu Północnym. Umie też gotować, niektórzy twierdzą, że całkiem nieźle.

Patenty — obowiązek, czy dobrowolność — Wielka Brytania

W Zjednoczonym Królestwie istnieje Royal Yachting Association (RYA), zajmujący się: sportem i cruisingiem, żeglarzami i motorowodniakami, windsurferami i skuterowcami. Związek — mimo dużego zakresu działania — jest rzeczywistą reprezentacją środowisk, a fundamentalną częścią jego misji jest walka z biurokratycznymi zakusami administracji, tak rodzimej jak i brukselskiej, chcącej wprowadzania regulacji prawnych niewiele wnoszących, ale obciążających żeglarzy. Jak to często jest podnoszone, „zawsze znajdzie się jakiś idiota — polityk, który nie znając istoty rzeczy chce się wykazać działaniem”. W praktyce odnoszącej się do zagadnień patentowych, polityka ta najlepiej wyraża się w krótkim haśle: „education, not regulation”! Praktyka ta dobrze się sprawdza poprzez porównania statystyk wypadków morskich z innymi krajami.

Ważną zasadą jest rozgraniczenie żeglarstwa komercyjnego i przyjemnościowego. To pierwsze podlega regulacjom, natomiast drugie można uprawiać bez formalnych ograniczeń. Dla żeglarzy niekomercyjnych nie ma jakiegokolwiek obowiązku posiadania patentów. Możliwości zdobycia potrzebnych kwalifikacji są elastyczne (np. odpowiednia kombinacja kursów, samokształcenia i praktyki) — jedyne ograniczenie to przedegzaminacyjne wymogi stażowe, a jedyna „drabinka” dotyczy certyfikatu Yachtmaster Ocean.

Yachtmaster Offshore

Wymagania: wiek powyżej 18 lat, świadectwo radiowe, kurs pierwszej pomocy; co najmniej 2.500 Mm i 50 dni w morzu, w tym przynajmniej 5 dni jako skipper oraz 5 przejść powyżej 60M odległości pomiędzy portami wyjścia i wejścia (w tym dwa jako skipper i dwa nocne). Egzamin trwa 8—12 godz. dla jednego kandydata albo 10—18 dla dwóch. Kandydaci muszą zademonstrować praktycznie swoje kompetencje jako skiperzy, a także mogą być pytani z zakresu objętego dowolnymi (za wyjątkiem Yachtmaster Ocean) kursami.

Yachtmaster Ocean

Wymagania: należy posiadać certyfikat Yachtmaster Offshore; odbyć rejs kwalifikacyjny jako skipper albo pierwszy oficer, z pełnym zaangażowaniem w planowanie rejsu, w tym: dobór trasy, plan nawigacyjny, przygotowanie jachtu, zaopatrzenie, sztauowanie, organizacja wacht. Rejs powinien obejmować przejście co najmniej 600 Mm non-stop; jacht powinien przebywać w morzu co najmniej 96 godz. bez przerw, a na dystansie ponad 200 Mm odległość od lądu powinna być większa niż 50 Mm. Egzamin składa się z: ustnego sprawozdania z rejsu kwalifikacyjnego wraz z omówieniem zebranej dokumentacji nawigacyjnej prowadzonej bez użycia elektronicznych pomocy nawigacyjnych. Możliwe są też pytania dotyczące wszelkich zagadnień związanych z żeglugą oceaniczną. Egzamin pisemny obejmuje astronawigację i meteorologię; może być zastąpiony świadectwem ukończenia kursu teoretycznego Yachtmaster Ocean albo świadectwami zawodowymi Royal Navy lub marynarki handlowej.

Roch Wróblewski

Człowiek jest zwierzęciem lądowym posiadającym instynktowną obawę przed morzem, bez względu na to jak bardzo kocha łódki, w których po nim żegluje. W rzeczywistości to bardzo bezpieczne zajęcie. Najbardziej niebezpieczną część weekendowego rejsu masz za sobą, gdy doprowadzisz swój samochód z autostrady na parking klubowy. W czasie przeciętnego weekendu na drogach zginie 30 do 40 ludzi, nim staniesz znów na suchym lądzie. Wiesz, że nie będziesz jednym z nich — to więcej, niż którykolwiek szczur lądowy może powiedzieć o sobie. Katastrofy na morzu są rzadkie, zwłaszcza kończące się poważnymi okaleczeniami bądź utratą życia. Jednak jakakolwiek katastrofa, która ci się wydarzy — będzie z twojej winy: czy to poprzez ignorancję, czy niedbałość. Dobrym sposobem, aby uporać się z ignorancją jest kurs żeglarski RYA [...]. Niestety, RYA nie był w stanie wynegocjować porozumienia z Ojcem Neptunem, w którym gwarantowałby On, że nie będzie topić posiadaczy patentów.

Pamiętaj: On jest ostatecznym egzaminatorem. Za każdym razem, gdy opuścisz port, będziesz egzaminowany przez Niego tak łagodnie lub tak surowo, jak Mu się będzie podobać. Jeżeli wrócisz do portu w niedzielę wieczorem, zdałeś. Jeśli twoje ciało będzie wyrzucone na plażę w następny czwartek, oblałeś. Kara śmierci mogła zostać zniesiona na lądzie za morderstwa starszych pań, lecz nadal obowiązuje za linią brzegową za złą praktykę morską. Każdego roku zbiera On żniwo nieświadomych nowicjuszy i doświadczonych żeglarzy, którzy pozwolili sobie na niedbałość.

A. Ch. Stock — Sailing Just For Fun
Przetłumaczył: Roch Wróblewski

« powrót do spisu treści

Smok on the Water — biuletyn informacyjny przyjemniaczków — Nr 1
Polska Federacja Żeglarska