Smok on the Water

Roch Wróblewski

Rejestracja w Belgii

Jako obywatele państwa będącego członkiem Unii Europejskiej Polacy mogą rejestrować swoje łódki w innych krajach członkowskich. Kraje te są mniej lub bardziej otwarte i opłacalne, warto zatem przybliżyć taką opcję na przykładzie Belgii, która szeroko reklamuje się zwłaszcza we Francji jako dogodna bandera pozwalająca na uniknięcie francuskiej biurokracji.

Procedura rejestracyjna trwa 10 dni i odbywa się za pomocą poczty, a jedyny kontakt osobisty z urzędem to... potwierdzenie zamieszkania (w eurojęzyku: rezydencji) w kraju członkowskim. Nie istnieją administracyjne ograniczenia rejonów pływania. Lista obowiązkowego wyposażenia ogranicza się do: kamizelek ratunkowych dla każdego członka załogi, zestawu środków sygnalizacyjnych, kompasu magnetycznego, świateł nawigacyjnych, narzędzi, pompy albo wiadra, wiosła lub pagaja, 20 m odcinka liny, światła (latarki), rożka mgłowego i sondy. Cała reszta wyposażenia pozostawiona jest rozsądkowi armatora i skipera.

Procedura sprowadza się do przygotowania i wysłania zestawu dokumentów: formularza ewidencyjnego, kopii paszportu, dowodu osobistego lub prawa jazdy, potwierdzenia obywatelstwa oraz miejsca rezydencji, w przypadku łódek posiadających znak CE — kopii deklaracji zgodności wystawionej przez producenta (nie ma takiego obowiązku dla łódek zbudowanych samodzielnie), potwierdzenia własności (kopia faktury, kopia umowy kupna — sprzedaży, oświadczenie o budowie własnej wraz z kopiami głównych faktur na materiały, jeśli łódka była zarejestrowana gdzieś indziej — dokumentów rejestracyjnych i potwierdzenie wyrejestrowania. W przypadku rejestracji śródlądowej, nie potrzebne są kopie głównych faktur w przypadku budowy własnej oraz poprzednie dokumenty rejestracyjne. Jako port macierzysty można wskazać dowolny port — w szczególności nie musi to być port belgijski, może być też polski. Radiotelefon VHF powinien być zgłoszony — wystarczy przesłać formularz.

Skiperzy pływający pod banderą belgijską mają obowiązek posiadania patentu na wody śródlądowe, ale nie na morskie. Koszty morskiej rejestracji łódki o długości poniżej 7,5 m to 299 EUR (360 EUR większej), a odnawianie co 5 lat kosztuje 50 EUR. Niewątpliwym minusem jest konieczność opłacenia jednorazowego podatku przy większych łódkach, który jest zależny od wieku łódki i wynosi od 2478 EUR dla nowej łódki do 61.50 EUR dla łódki mającej 10 lat lub starszej. Niestety możliwość cieszenia się pełnią odpowiedzialności na własnej łódce poza skrzydłami nadopiekuńczych polskich regulacji nieco kosztuje i każdy powinien sam sobie odpowiedzieć, co woli.

Możliwa jest też rejestracja łódek komercyjnych — wówczas wymagania nieco się zmieniają. Zainteresowani mogą zorientować się w szczegółach np. tu: http://www.vgdistri.com/pavb.htm

Roch Wróblewski

« powrót do spisu treści

Smok on the Water — biuletyn informacyjny przyjemniaczków — Nr 1
Polska Federacja Żeglarska