Smok on the Water

Andrzej 'Hasip' Mazurek

Propozycja

Od pewnego czasu otrzymywaliśmy pytania o szczegóły rozwiązań prawnych dotyczących żeglarstw jakie, naszym zdaniem, należy wprowadzić do prawa polskiego. Oczekiwano także, że przedstawimy to w formie projektu aktu prawnego. Naszym zdaniem obecne rozwiązania prawne, mające swe źródło w PRL, nie pozwalają na to aby liberalnie podejść do żeglarstwa (żeglarzy i jachtów) zmieniając jedynie rozporządzenia. Stąd też propozycja nasza jest projektem ustawy.

Projekt nasz ma ambicje kompleksowo ująć sprawy żeglarstwa rekreacyjnego w jednym akcie prawnym, a żeglarstwo sportowe pozostawia w gestii dotychczasowych organów, ich kompetencji i dotychczasowego źródła prawa. Mamy nadzieję, że propozycja nasza rozpocznie w środowisku dyskusję mającą na celu znalezienie rozwiązań najlepszych dla żeglarzy, gdyż to oni są podmiotem (dotychczas są traktowani jak przedmiot — źródło zysku).

Zdajemy sobie sprawę, że prace mogą potrwać kilka miesięcy, a jednocześnie panujące „bezkrólewie” w patentach, może być na tyle kłopotliwe, że konieczne będzie wydanie rozporządzenia do art. 53a ustawy o kulturze fizycznej. Niestety będzie to złe rozporządzenie, gdyż sama delegacja jest wadliwe skonstruowana. Drugi z dokumentów zawiera tezy jakie powinno uwzględnić takie rozporządzenie mając na uwadze obecną delegację ustawową i kierunek w jakim miałyby pójść zmiany legislacyjne (zbliżenie patentów jak najbardziej do ICC).

Czy postulowane zmiany wejdą w życie? Czy doczekamy się zbliżenia do Europy także w żeglarstwie?

Czy tak będzie? Nie wiemy. Dużo zależy od samych zainteresowanych żeglarzy i ich aktywności. Pamiętajmy, urzędnicy muszą widzieć i słyszeć czego potrzebujemy. Jeśli nie będziemy zasypywali ministerstw i urzędów listami, petycjami, itp. to przeważy głos największego doradcy merytorycznego jakim jest „nasz” Związek

Andrzej „Hasip” Mazurek

« powrót do spisu treści

Smok on the Water — biuletyn informacyjny przyjemniaczków — Nr 2
Polska Federacja Żeglarska